Pocitová mapa - Nesvady

Pomôžte zmapovať Vaše mesto

Práve teraz máte možnosť vyjadriť sa k atraktívnosti verejných priestorov, doprave a zeleni v meste Nesvady. Ktoré priestory sa Vám páčia? Kde máte problémy s bicyklovaním? V ktorej oblasti je dostatok kvalitnej zelene?

Čo je potrebné urobiť?

Do mapy budete postupne označovať miesta, ktoré sa budú pridržiavať štyroch kategórií; Atraktívnosť priestorov, Doprava, Zeleň a Bezpečnosť. Každá kategória obsahuje dve otázky. Dokopy Vám tak položíme 8 otázok k mestu Nesvady. Ku každej otázke môžete označiť viac rozličných miest. Tiež sa potešíme stručnému popisu, prečo sa Vám dané miesto páči, alebo nepáči.

Na čo nám poslúžia výstupy?

Pocitová mapa bude podkladom pre mesto pri plánovaní rekonštrukcií verejných priestorov mesta a pri tvorbe Manuálu verejného priestoru.

Postupne budete odpovedat na tieto otazky

Doprava  V ktorých miestach sa Vám dobre pohybuje pešo a na bicykli, a kde naopak vnímate dopravné ohrozenie alebo bariéry v pohybe (prechody, parkovanie, cyklotrasy, chodníky, iné)?

Atraktívnosť / príjemnosť priestorov  Ktoré verejné priestory radi navštevujete vzhľadom k celkovej kvalite priestoru, a kde sa Vám to naopak nepáči kvôli celkovému zanedbaniu (povrchy, lavičky, koše, funkcie, iné)?

Zeleň  V ktorých miestach pociťujete dostatok kvalitnej zelene, prípadne jej nedostatok, alebo jej nedostatočnú údržbu? (stromy a stromoradia, záhrady a zelené plochy, parky)

Bezpečnosť  V ktorých miestach sa cítite bezpečne, alebo sa naopak necítite bezpečne? (osvetlenie a tmavé kúty, dopravná bezpečnosť, hra s deťmi, iné)Pred odoslaním ešte poprosíme pár anonymných informácií o vás. Pomôže nám to lepšie pracovať s výsledkamiOdosielam dáta, nezatvárajte okno prehliadača

Všetko bolo správne uložené. Ďakujeme!

Stala se chyba!