Bariéry na území Mesta Žilina

Dotazník mapuje ohrozenia a bariéry na území Mesta Žilina pre ľudí s postihnutím – pre všetky druhy postihnutia, a to pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, pre osoby s poruchami zraku, s poruchami sluchu, mentálnymi poruchami a inými.

Ste držiteľom preukazu ŤZP
Máte trvalý pobyt v meste Žilina
Veková skupina
Pohlavie
Ste
Ponúka webstránka mesta Žilina (www.zilina.sk) pre Vás – informácie v zrozumiteľnej forme?
Je pre Vás orientácia a zrozumiteľnosť vybavovania v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline dostatočná?

Odosielam dáta, nezatvárajte okno prehliadača

Všetko bolo správne uložené. Ďakujeme!

Stala se chyba!